Smart City - Trí tuệ nhân tạo

Xu hướng đô thị thông minh trong tương lai

Chúng ta đang nói nhiều đến đô thị thông minh hay thành phố thông minh (Smart City). Đây được xem là xu hướng mới của nền công nghiệp bất động sản. Để hiểu về khái niệm về đô thị thông minh hãy cùng tìm hiểu những cấu thành tạo nên khái niệm này.

Chúng ta đang bắt đầu tiến vào kỷ nguyên công nghệ 4.0. Đây là cuộc cách mạng về công nghệ sẽ làm thay đổi xã hội loài người. Những nhân tố công nghệ tác động đến xã hội loài người được chúng ta nhắc đến gồm có: Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT).

Khái niệm cơ bản về đô thị thông minh

Tham khảo sơ bộ khái niệm về thành phố thông minh của Wikipedia, chúng ta có thể hiểu như sau:

Thành phố thông minh hay đô thị thông minh là hệ thống hữu cơ tổng thể gồm hạ tầng đô thị kết hợp với trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0 để quản lý vận hành đô thị một cách thông minh và hiệu quả. Vận hành hiệu quả được hiểu là sử dụng công nghệ gồm có Trí tuệ nhân tạo, Dữ liệu lớn, Internet vạn vật, Mạng dữ liệu không dây như 5G… để phân tích, truyền tin theo thời gian thực giúp tối ưu hóa sự hoạt động của đô thị.

Những tối ưu của thành phố gồm tối ưu về sử dụng năng lượng, điều tiết giao thông, sử dụng tài nguyên hiệu quả và nâng cao việc sử dụng năng lượng sạch trong cuộc sống.

Những chức năng trong đô thị thông minh

Mục đích chính của đô thị là vận hành hiệu quả xã hội đó bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Cấu thành một thành phố thông minh hiệu quả sẽ gồm có:

– Chính phủ thông minh.

– Giáo dục thông minh.

– Hành chính thông minh.

– Quản lý năng lượng thông minh.

– Giao thông thông minh.

Trên đây là những cấu thành cơ bản của nền tảng đô thị thông minh. Tùy theo mục đích phát triển đô thị mà sẽ có những chức năng phù hợp với nhu cầu của người dân.

Quản lý vận hành thành phố thông minh

Xu thế phát triển của thành phố thông minh

Nghiên cứu và xây dựng thành phố thông minh là một xu thế trên thế giới. Lý do để phát triển đô thị thông minh liên quan mật thiết đến việc phát triển kinh tế và xã hội. Kỷ nguyên công nghệ 4.0 đã có nhiều thành tự nổi bật đặc biệt là nền tảng trí tuệ nhân tạo để ứng dụng vào thực tế. Xu thế phát triển thành phố thông minh được khởi nguồn từ những động lực sau:

– Phát triển kinh tế và xã hội.

– Quản lý vận hành hiệu quả đô thị trong tương lai.

– Phát triển thành phố thông minh để thu hút đầu tư và thu hút nhân tài.

Trên đây là những khái niệm và thông tin cơ bản về đô thị thông minh. Đây là một chủ đề thú vị, trong lĩnh vực bất động sản thì đô thị thông minh là một cơ hội mới cho lĩnh vực này. Bạn có thể tìm hiểu thêm về thành phố thông minh qua chuyên mục dưới đây:

Chuyên mục: https://jackby.com/khai-niem-thanh-pho-thong-minh/

Chuyên mục này sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin hữu ích về thành phố thông minh trên thế giới cũng như xu thế đô thị thông minh tại Việt Nam.

Tác giả: L.Wood Gate

Nguồn: https://luxhomes.vn

Leave a Reply

0932 060 333