Quản lý danh mục đầu tư bất động sản

Lựa chọn danh mục đầu tư, xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả.

Quản lý danh mục đầu tư bất động sản

Trong thực tế không ít nhà đầu tư đã để nguồn tài sản (danh mục đầu tư bất động sản) của mình phân tán và thiếu một chiến lược đầu tư tổng thể. Điều này dẫn đến hai sự lãng phí quan trọng là lãng phí về thời gian và lãng phí về nguồn lực quản lý. Với nhà đầu tư thông thái họ có một tầm nhìn vượt trội về chiến lược đầu tư. Điều này được thể hiện qua một danh mục đầu tư được lựa chọn kỹ lưỡng và bài bản. Và danh mục này thường bao gồm trên 90% là bất động sản thương mại, dòng sản phẩm mang đến cho nhà đầu tư dòng tiền tăng trưởng thông qua hoạt động kinh doanh.

Trong mọi chiến lược đầu tư bất động sản dài hạn, nhà đầu tư có xu hướng lựa chọn hai tiêu chí sau đây để ra quyết định đầu tư, một là giữ tài sản tăng trưởng ổn định, hai là phải đảm bảo khả năng sinh lời qua hoạt động kinh doanh. Để làm được điều này nhà đầu tư bất động sản thông thái cần có một tầm nhìn vượt trội trong việc hoạch định danh mục đầu tư và năng lực quản lý danh mục đầu tư một cách khoa học, đảm bảo tài sản phải  gia tăng giá trị theo thời gian và mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư từ hoạt động kinh doanh.

Để trả lời cho câu hỏi làm sao quản lý danh mục đầu tư hiệu quả nhất, chúng tôi khuyên nhà đầu tư nghiên cứu một cách cẩn trọng bốn bước sau:

Xác định danh mục đầu tư

Trong hoạt động đầu tư bất động sản, nhà đầu tư cần lựa chọn cho mình một dòng bất động sản thương mại chủ đạo để chuyên tâm đầu tư. Nhà đầu tư cũng cần xác định cho mình kỳ vọng lợi nhuận mà dòng sản phẩm mang lại. Nguồn tài chính dành cho dòng sản phẩm này cũng như mức độ chịu đựng rủi ro có thể xảy ra. Trả lời ba câu hỏi quan trọng này giúp nhà đầu tư có cái nhìn rõ nét về danh mục đầu tư mà mình sẽ hướng tới trong dài hạn. Danh mục đầu tư được lựa chọn cẩn trọng cũng sẽ giúp nhà đầu tư xác định rõ khách hàng mục tiêu, phân khúc thị trường mà nhà đầu tư muốn hướng đến khi phát triển dịch vụ.

Xây dựng chiến lược đầu tư

Với một danh mục đầu tư và nguồn lực tài chính đã được hoạch định. Nhà đầu tư cần được tư vấn về một chiến lược đầu tư tổng thể để phát triển và khai thác dịch vụ. Những tư vấn quan trọng như vị trí lựa chọn bất động sản, tư vấn nhân khẩu học trong khu vực, năng lực kết nối hạ tầng… để tìm ra đúng tài sản nhà đầu tư mong muốn được sở hữu. Trong bước này nhà đầu tư cần làm rõ nét hơn nữa về khách hàng mục tiêu từ đó xây dựng lên một concept dịch vụ đặc thù phù hợp với đối tượng khách hàng mình đã lựa chọn.

Vận hành và quản lý tài sản

Khi chiến lược đầu tư đã rõ ràng. Triển khai, thực thi công việc cũng cần sự nghiêm túc, cẩn trọng và có một kế hoạch rõ ràng để tránh láng phí nguồn lực đầu tư mà ở đây cụ thể là vỗn và thời gian. Việc vận hành quản lý cần một óc quan sát tổng thể về chất lượng dịch vụ nhưng cũng cần sự kỹ lưỡng tinh tế và chi tiết để đảm bảo chất lượng dịch vụ luôn được duy trì bằng những cam kết được qui chuẩn rõ ràng và được kiểm soát.

Mỗi dịch vụ bất động sản thương mại đều có một bộ tiêu chuẩn dịch vụ mà nhà đầu tư cần được tư vấn để có thể định vị chất lượng dịch vụ nhà đầu tư đang hướng đến ở tiêu chí nào.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả và điều chỉnh

Trong hoạt động đầu tư việc theo dõi thị trường một cách liên tục và tổng thể là cần thiết để đánh giá đúng hiệu quả đầu tư, lợi nhuận được giả định khi tư vấn đầu tư bất động sản. Ngoài việc theo dõi vĩ mô thì việc quản lý, giám sát hoạt động dịch vụ trong suốt quá trình kinh doanh cũng rất cần thiết. Việc sao nhãng này có thể khiến nhà đầu tư bị thất thoát tài sản và uy tín thương hiệu dẫn đến không đạt được hiệu quả kỳ vọng trong đầu tư.

Quản lý danh mục đầu tư bất động sản là một hoạt động phức tạp đòi hỏi yếu tố chuyên môn cao cũng như kinh nghiệm thực tế trong quá trình tư vấn đầu tư. Trong bài viết ngắn gọn này chúng tôi chỉ muốn truyền tải đến những nhà đầu tư bất động sản một cái nhìn tổng thể trong việc hoạch định, lựa chọn và quản lý danh mục đầu tư sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Tùy vào mỗi dòng sản phẩm, năng lực tài chính, cũng như khẩu vị đầu tư chúng tôi sẽ có những tư vấn cụ thể khi trao đổi thông tin.

Tác giả: L.Wood Gate

Nguồn: http://luxhomes.vn

0932 060 333