Đạo đức nghề nghiệp

Công bằng, Tôn trọng, Chuyên nghiệp là những giá trị nghề nghiệp chúng tôi hướng đến.

Đạo đức nghề nghiệp

Chúng tôi luôn tôn trọng đạo đức nghề nghiệp khi tham gia vào thị trường bất động sản. Và coi đạo đức nghề nghiệp như bản tuyên ngôn trong lời nói và hành động xuyên suốt quá trình làm việc, xem đạo đức nghề nghiệp như một sự dẫn lối đến thành công vững bền.

Đối với khách hàng chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn trên các tiêu chí sau:

  • Công tâm trong việc ứng xử giữa bên mua và bên bán.
  • Trung thực trong việc tư vấn.
  • Hành động chuyên nghiệp để mang lại lợi ích cho khách hàng khi nhận được sự ủy thác.

Đối với các đối tác (Agent) chúng tôi hành động theo nguyên tắc sau:

  • Trung thực trong quá trình hợp tác
  • Tôn trọng đối tác trong suốt quá trình hợp tác và làm việc
  • Xây dựng sự hợp tác tin cậy, chuyên nghiệp

Trân trọng.

Ban quản trị LUXHOMES

0932 060 333