Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản

Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) từ chuyển nhượng Bất động sản bao gồm nhiều loại hình bất động sản khác nhau kể cả đất nông nghiệp, đất sản xuất công nghiệp… Nhưng trong giới hạn của chủ đề và đối tượng chúng tôi mong muốn phục vụ tốt nhất, cách tinh thuế thu nhập cá nhân chúng tôi muốn đề cập sẽ tập trung vào đất ở, đất ở và tài sản gắn liền trên đất, nhà ở.

Theo thông tư 84/2008/TT-BTC của bộ tài chính qui định về việc tính thuế TNCN thì sẽ phân chia ra hai đối tượng tính thuế TNCN tư hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Hai đối tượng này sẽ có cách cách tính thuế khác nhau. Cách thức phân chia đối tượng như sau:

  • Đối tượng cư trú: đây là trường hợp phổ biến nhất trong hoạt động khai thuế TNCN
  • Đối tượng không cư trú: thường là người Việt Nam sống ở nước ngoài và có tài sản Bất động sản tại Việt Nam hoặc người nước ngoài sống và làm việc không thường xuyên tại Việt Nam nhưng có tài sản là bất động sản tại Việt Nam.

Cách tính thuế TNCN đối với đối tượng cư trú

Trong hoạt động giao dịch chuyển nhượng Bất động sản sẽ có hai cách tính thuế TNCN như sau:

Nếu bất động sản giao dịch xác định được giá trị mua vào, chi phí cải tạo, sửa chữa, xây mới, chi phí đầu tư… và xác định được giá bán tại thời điểm bán có các chứng từ, hóa đơn, hợp đồng hợp lệ thì sẽ được tính như sau:

Thuế TNCN = [ Giá bán – Giá mua – Chi phí đầu tư (cải tạo, sửa chữa…) ] x 25%

Nếu bất động sản giao dịch không xác minh được giá mua hoặc giá bán hoặc cả giá mua và giá bán một cách hợp lệ thì sẽ tính là 2% trên tổng giá trị giao dịch.

Thực tế tổng giá giao dịch trong trường hợp này thường được tính như sau:

Căn cứ vào giá trên Hợp đồng mua bán đầu tiên, thường dùng với với nhà đất dự án.

Hoặc căn cứ vào khung giá đất của sở Tài Nguyên và Môi Trường cấp Tỉnh/TP tại thời điểm bán của khu vực đó + đơn giá tài sản hình thành trên đất theo khung giá qui định, phân loại nhà ở của Bộ Xây dựng.

Cách tính thuế TNCN đối với người không cư trú

Theo thông tư 84/2008/TT-BTC của bộ tài chính cách tính thuế TNCN đối với người không cư trú tại Việt Nam sẽ là 2% trên tổng giá giao dịch chuyển nhượng bất động sản. Trường hợp này giống với trường hợp hai của đối tượng cư trú và không xác định được giá mua và giá bán.

Ví dụ về việc tính thuế TNCN

Vào tháng 2 năm 2009 Bà Hương có mua một căn nhà tại dự án A với giá là 2 tỷ đồng.

Đến tháng 6 năm 2015 bà Hương có bán cho ông Tuấn căn nhà đó với giá 2,8 tỷ đồng.

Bà Hương sẽ phải đóng Thuế TNCN = ((Giá bán = 2,8 tỷ) – (Giá mua = 2 tỷ)) x 25% = 0,2 tỷ (200 triệu đồng)

Thông tin chúng tôi diễn giải chỉ có giá trị tham khảo. Quí vị muốn rõ thông tin và chi tiết hơn xin truy vấn tìm kiếm về văn bản pháp luât gốc.

Tác giả: L. Wood Gate

Nguồn: http://luxhomes.vn

Leave a Reply