Biểu phí và cách tính phí công chứng mua bán nhà đất

Biểu phí và cách tính phí công chứng mua bán nhà đất

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng Bất động sản là một trong những khâu quan trong để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng bất động sản giữa bên bán và bên mua. Hợp đồng công chứng này được xem là căn cứ cơ sở pháp lý cao nhất cho đến khi bât động sản giao dịch được thay đổi chủ sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất (sổ đỏ) hoặc chuyển tên sổ đỏ từ người bán sang người mua. Continue reading ..

Cách tính thuế trước bạ nhà đất

Thuế trước bạ nhà đất là gì?

Thuế trước bạ nhà đất được hiểu là thuế phải nộp để đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất với phòng địa chính cấp Quận/Huyện quản lý khu đất đó. Thuế trước bạ nhà đất được pháp luật qui định phải nộp trong các trường hợp sau: Continue reading ..

Thủ tục đăng ký cho người nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam

Theo qui định của pháp luật Việt Nam khi bạn có nhà cho thuê bạn sẽ được coi là một hộ kinh doanh cá thể và phải đăng ký Kinh doanh và nộp các loại thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh như một doanh nghiệp. Trường hơp người thuê nhà bạn là người nước ngoài bạn sẽ phải làm thêm các thủ tục Pháp lý khác theo qui trình dưới đây để đảm bảo rằng bạn không vi phạm luật cư trú. Continue reading ..

Qui trình chuyển nhượng HĐMB nhà ở

Chuyển nhượng Hợp đồng mua bán (HĐMB) nhà ở được hiểu là hình thức chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở hình thành trong tương lai giữa người mua nhà ở hình thành trong tương lai với chủ đầu tư dự án và chuyển nhượng lại cho một người mua khác. Continue reading ..

Những trường hợp được miễn thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản

Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong một số trường hợp pháp luật có qui định về việc cá nhân được miễn nộp thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.  Đây là vấn đề pháp lý trong giao dịch, vậy những trường hợp nào không phải nộp thuế thu nhập cá nhân? Continue reading ..

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản

Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) từ chuyển nhượng Bất động sản bao gồm nhiều loại hình bất động sản khác nhau kể cả đất nông nghiệp, đất sản xuất công nghiệp… Nhưng trong giới hạn của chủ đề và đối tượng chúng tôi mong muốn phục vụ tốt nhất, cách tinh thuế thu nhập cá nhân chúng tôi muốn đề cập sẽ tập trung vào đất ở, đất ở và tài sản gắn liền trên đất, nhà ở. Continue reading ..

0932 060 333